ZROZUMIENIE UMOŻLIWIA ZASTĄPIENIE NIERACJONALNYCH DZIAŁAŃ LUB BEZRADNOŚCI PRZEZ DZIAŁANIA RACJONALNE


Marian Mazur, najwybitniejszy polski cybernetyk, pragnął, aby Jego teoria trafiła "pod strzechy" i to Jego pragnienie jest celem, jaki chcemy osiągnąć! Pragnął tego, bo, jak pisał w jednej ze swoich książek: "zrozumienie umożliwia zastąpienie nieracjonalnych działań lub bezradności przez działania racjonalne". Żeby jednak zrozumieć, trzeba szukać (i znaleźć) prawidłowe odpowiedzi na stawiana pytania. Wiele z nich z pewnością znajdziemy w publikacjach Profesora (i Jego kontynuatorów), które są w zbiorze „autonomu”. Cybernetycy, na czele z M. Mazurem, wskazują, dlaczego jest źle i co trzeba robić, żeby było dobrze. Chcąc więc osiągnąć stan optymalny (najlepszy z możliwych), musimy dążyć do realizacji postulatów zawartych w publikacjach cybernetycznych.
Zapoznawanie się z wiedzą, jaką stworzył Marian Mazur, warto rozpocząć od Jego ostatniego wykładu, Jemu poświęconemu filmowi "Prekursor" i artykułu o tym samym tytule, w którym przeczytamy m.in., że Profesor "Pomimo wielostronnych zainteresowań, najbardziej był przywiązany do cybernetycznej teorii charakterów. Wierzył, że odniesie ona sukces i pozwoli ludziom lepiej siebie zrozumieć i lepiej żyć. W Sorbonie powiedział o tej teorii: »zmieni świat i stosunki międzyludzkie«".
Skrótowy wykład cybernetycznej teorii charakteru znajduje się m.in. w wywiadzie z Mazurem z 1980 roku - Cybernetyka a charakter.
Odpowiedź na pytanie - kim był sam Marian Mazur - można znaleźć na stronie Profesora w Wikipedii, jak również i w tych publikacjach, w których mowa o Nim samym, do czego zachęcamy Cię z całego serca, o ile tylko zależy Ci na "rewolucji w myśleniu człowieka".
W aneksie do wydania III książki "Cybernetyka i charakter" (1999) czytamy: "Tylko ci czytelnicy, którzy zapoznają się z ideą M. Mazura i będą ją praktycznie wcielać w życie oraz zechcą zapoznawać innych ludzi z tą ideą, będą mogli z optymizmem i bez obaw patrzeć w przyszłość".
"Prawdziwe zainteresowanie cybernetyką Mazura, graniczące ze swoistym kultem jego osoby, nastąpiło ponad rok później (w 1983 roku - przyp.). (...) »Cybernetyka i charakter« (...), jak się dziś okazuje, zyskała największą popularność, zapewne dlatego, że stanowi wykład »filozofii« autora, okraszony licznymi anegdotami. Jest także przystępnym wykładem cybernetyki Mazura, a zwłaszcza najlepszym wykładem jego cybernetycznej teorii charakteru. Książka ta stała się pewnego rodzaju »biblią« »mazurowców«, których, po śmierci Profesora, zaczęło przybywać". I wciąż przybywa! Tego wyrazem jest też i ta strona.


© autonom 2003-2017, autonom@o2.pl