Marian Mazur, Cybernetyka a zarządzanie, 1969, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.