Marian Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, 1969, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.