"(...) Dodajmy tylko, niejako na marginesie spraw zasadniczych, że »Jakościowa teoria informacji« została niemal natychmiast przetłumaczona na język rosyjski, a radzieccy cybernetycy często powołują się na nią. Za to w krajowych monografiach poświęconych problemom teoretycznym informacji, nawet nie odnotowano faktu jej opublikowania. Nie pierwszy to zresztą wypadek..." (Piotr Sienkiewicz, Poszukiwanie Golema, 1988.)

Marian Mazur, Jakościowa teoria informacji, 1970, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.